Văn nghệ tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp tiểu học, năm học 2021-2022 ngày 31/5/2022

Ngày 31/5/2022, để không khí buổi lễ thêm vui tươi, long trọng, giáo viên trường mầm non Huỳnh Thị Mai kết hợp đội văn nghệ phòng giáo dục và đào tạo thành phố Tân An diễn văn nghệ tổng kết hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp Tiểu học” năm học 2021-2022.

z3490961351947_6112587d1b12b83215bcf2932823568f

Đội văn nghệ ngành giáo dục và đào tạo thành phố Tân An