– Trường MN Huỳnh Thị Mai có 02 cơ sở:

Cơ sở 1: số 12, đường Huỳnh Thị Mai, phường 2, TP Tân An, Long An; Diện tích 1972,5 m2

Cơ sở 2: số 134 , quốc lộ 1A, phường 2, TP Tân An, Long An; Diện tích, 576 m2

IMG_4920

Thành lập năm 2001 QĐ số: 978/ QĐ.UB Tân An ngày 4/9/2001 người ký chủ tịch UBND.TXTA Lê Công Chính

– Trường hạng 1 có 10 phòng học và 6 phòng chức năng.

– Trường có tổ chức Đảng, chính quyền, công đoàn, chi đoàn.