Trường Mầm non Huỳnh Thị Mai được thành lập từ năm 2001 theo quyết định số 978/QĐ-UB ngày 04 tháng 09 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thị xã Tân An, nay là Ủy ban nhân dân thành phố Tân An. Trường có 2 cơ sở: cơ sở 1 tọa lạc tại số 12, đường Huỳnh Thị Mai, Phường 2, thành phố Tân An, Long An diện tích 2.215,6m2, gồm 06 phòng học và 04 phòng chức năng, kinh phí xây dựng điểm cơ sở 1 là 6,7 tỉ bằng nguồn kinh phí ngân sách của thành phố; điểm cơ sở 2 tọa lạc tại số 134, Quốc lộ 1, Phường 2, thành phố Tân An, Long An được xây dựng năm 2003, diện tích 576m2, gồm 4 phòng học và 02 phòng chức năng, với kinh phí xây dựng 793 triệu đồng bằng nguồn kinh phí ngân sách của thành phố.

Năm học 2018-2019, trường được Uỷ ban nhân dân thành phố Tân An đầu tư xây dựng giai đoạn 2 tại điểm trường cơ sở 1, gồm 4 phòng học và 6 phòng chức năng với tổng kinh phí 9,1 tỷ từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, giúp nhà trường thuận lợi trong việc quản lý và tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện cho phụ huynh gửi con đến học tại trường.

Đến tháng 9/2020 trường được sáp nhập với trường mẫu giáo Vành Khuyên theo quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 28/8/2020.

Trong quá trình hoạt động, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, Ủy ban nhân dân thành phố Tân An, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường 2. Đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tân An cùng với sự quan tâm kết hợp chặt chẽ của Ban đại diện Cha mẹ học sinh. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ số lượng theo cơ cấu vị trí việc làm và được bố trí công việc phù hợp theo quy định của Điều lệ trường mầm non, có đạo đức tốt, phẩm chất chính trị vững vàng, nhiệt tình, có trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, năng động, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Trình độ chuyên môn cán bộ, giáo viên đạt chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn đạt 19/20, tỷ lệ 95%. Cuối mỗi năm học giáo viên đều được đánh giá, xếp loại chuyên môn nghiệp vụ từ khá trở lên. Trẻ đến trường ngoan, lễ phép, mạnh dạn trong giao tiếp, tích cực tham gia vào các hoạt động, trẻ có nền nếp tốt trong việc thực hiện các hoạt động như học tập, vui chơi, vệ sinh, lao động…

Cùng với việc đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; đổi mới kiểm tra, đánh giá; xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, nhà trường đặc biệt quan tâm, chú ý đến công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.

IMG_4920