Họp ban đại diện cha mẹ học sinh ngày 23/5/2022

Ngày 23/5/2022, ban đại diện cha mẹ học sinh đã có buổi họp ở hội trường cơ sở 2.

Trong cuộc họp đã thông qua nhiều nội dung và báo cáo của hoạt động của trường đặc biệt là hoạt động của hội cha mẹ trẻ năm qua.

Cuộc họp cũng đã thống nhất số tiền hội phí đóng vào đầu năm học là 150.000đ/ năm/ bé. Do tình hình dịch bệnh, các con đi học trễ nên đến nay mới bắt đầu thống nhất số tiền trên.
Số tiền này được hội sử dụng vào việc hổ trợ trường tổ chức các hoạt động tập trung và khen thưởng cho các con vào cuối năm học (ngày 1/6 và lễ tổng kết năm học sắp tới).

Khoản tiền trên đều dựa trên tinh thần tự nguyện đóng, không phải bắt buộc nên phụ huynh nào có điều kiện thì có thể đóng nhiều hơn hoặc ít hơn nếu có hoàn cảnh khó khăn.

Các khoản tiền thu chi sẽ được ghi nhận rõ ràng và công khai cho phụ huynh biết.

z3491444800397_993eba16e451ef2327f95694b450c6c4

Phụ huynh và nhà trường chụp ảnh lưu niệm trong ngày họp