THÔNG BÁO

V/v Tuyển sinh năm học 

 

     Căn cứ Điều lệ trường Mầm non được Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành ngày 07/4/2008;

     Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất của Trường Mầm non ;

      Căn cứ nhu cầu gởi bé của phụ huynh. Trường Mầm non  tuyển sinh năm học 2015-2016 như sau:

I.ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: 

Nhà trường tuyển sinh các bé ở độ tuổi Nhà trẻ (18 – 24 tháng tuổi), (24 – 36 tháng tuổi) và độ tuổi Mầm, Chồi và Lá (các bé sinh năm 2012, 2011, 2010).

II.SỐ LƯỢNG: 89 

Nhà trẻ : 64 bé

+ Chíp chíp (18-24 tháng)32 bé (Bé sinh từ tháng 7/2013 – 12/2013)

+ Họa mi     (24-36 tháng)32 bé (Bé sinh từ tháng 1/2013 – 6/2013)

Mẫu giáo: 25 bé

+ Mầm (3-4 tuổi)11 bé (Bé sinh năm 2012)

+ Chồi (4-5 tuổi)11 bé (Bé sinh năm 2011)

+ Lá    (5-6 tuổi):  03 bé (Bé sinh năm 2010)

III.THỜI GIAN:

Nhà trường bắt đầu tuyển sinh từ ngày 02/4/2015 đến 27/4/2015.

Thời gian phát hành hồ sơ: 89 bộ

– Từ 02/4/2015 – 18/4/2015

Thời gian thu nhận hồ sơ:

– Từ 06/4/2015 – 27/4/2015 vào các ngày trong tuần (trừ các ngày Lễ, CN)

Sáng : 7h – 11h30

Chiều : 14h – 17h30

Thời gian nhập học: Bắt đầu ngày 02/06/2015.

Mọi thắc mắc xin Quý phụ huynh liên hệ tại 

Số điện thoại: