Tổ chức Quốc tế thiếu nhi 1/6

Ngày 1/6/2022, các lớp nhận quà từ ban đại diện cha mẹ học sinh của trường và tổ chức phát quà cho các cháu.

Có 17/17 lớp và 100% trẻ được nhận quà thiếu nhi.

z3459327131082_57b5d4e0fa51f6628576a79f7bb5b64c z3491414773817_e06a9167e2bf66f935ba4b690bd89717 z3491420545141_70da0a434db868b5422a580fc36b1364

z3491433224446_a531ab7df01b4f33e09d9d11242d87ed z3491433415899_95000d4b07fe28af37e187f3a584735e z3491435007736_1a4b0db22c74194eb668232d65939644

z3491564219834_344cac780fb83fd36f15bb322ab6204a