Ngày hội “Gia đình văn hóa-thể thao tiêu biểu”

Ngày 28/06/2022, sở văn hóa thể thao đã tổ chức ngày hội “Gia đình văn hóa-thể thao tiêu biểu” tỉnh Long An.

Gia đình cô Huỳnh Cẩm Tiên đã tham gia dự thi phần thi thời trang và đã đạt giải nhì.

z3943593651496_252a886d6c8d6e5abcbd01b0b2c25929