Hội thi “Gia đình văn hóa tiêu biểu” thành phố Tân An

z3943593733680_70d4f6195051f152c0b68644a8c6a6b8

Ngày 24/06/2022, ủy ban nhân dân thành phố Tân An tổ chức họp mặt tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc và hội thi “Gia đình văn hóa tiêu biểu” thành phố Tân An.

Gia đình cô Huỳnh Cẩm Tiên đã nhận giấy khen tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc. Đồng thời, gia đình cô đã đạt giải nhì trong hội thi “Gia đình văn hóa tiêu biểu” thành phố Tân An.

z3943593678196_91866c604c961455e12eb3843ef51d31 z3943593734279_46f484fb1d6266bca7e9902235b1d7bb