Diễn văn nghệ đại hội đại biểu hội cựu giáo chức tỉnh Long An ngày 12/4/2022

Ngày 12/4/2022, giáo viên trường mầm non Huỳnh Thị Mai kết hợp đội văn nghệ phòng giáo dục và đào tạo thành phố Tân An diễn văn nghệ chào mừng đại hội đại biểu hội cựu giáo chức tỉnh Long An.

z3490949809785_5c82f7af7323340f345cfbb35c7aee0e

Giáo viên tham gia diễn văn nghệ

z3490949812243_126fe0263c7fcc3c597aff946e5748a8

Ban giám hiệu và chủ tich công đoàn trường chụp ảnh lưu niệm cùng đội văn nghệ