Tập huấn y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm cho giáo viên, nhân viên ngày 22/04/2022

 

Ngày 22/04/2022, Ban giám hiệu trường Mầm non Huỳnh Thị Mai tổ chức tập huấn y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm cho giáo viên, nhân viên nhà trường. Qua buổi tập huấn, giáo viên, nhân viên biết được:

– Một số luật, nghị định, thông tư liên quan đến y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm.

– Các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm

– Thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm

– Cách thực hiện sổ 3 bước

– Một số văn bản sửa đổi

– Các bệnh học đường

Qua thời gian tập huấn, giáo viên, nhân viên có thêm kiến thức về y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm để áp dụng vào công tác được tốt hơn.

z3368622631599_8cff4b8bcab989e83276376f492fb3e5

Cô Hiệu trưởng tập huấn cho giáo viên, nhân viên.

z3368622632963_4a6a0dda483e5b90eb176c509be025ab z3368622628382_e5311641172faea1b1ad26b745fc31ae

Giáo viên, nhân viên tham gia buổi tập huấn