Trao quyết định đảng viên chính thức và thẻ đảng ngày 6/5/2022

Ngày 6/5/2022, chi bộ nhà trẻ mẫu giáo Huỳnh Thị Mai đã họp và trao quyết định Đảng viên chính thức và thẻ đảng cho 5 đồng chí: Huỳnh Cẩm Tiên, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Kim Thúy, Võ Thị Mỹ Hạnh và Lê Thị Kim Ngânz3490949811687_21fdc6558c8e691bcae9f6fccd7b3d96

Đồng chí: Nguyễn Thụy Đài Trang – Bí thư chi bộ đã trao quyết định cho 5 đồng chí.