Hội thi “Bé vẽ tranh” cấp trường ngày 10/6/2022

Ngày 10/6/2022, trường mầm non Huỳnh Thị Mai đã tổ chức hội thi “Bé vẽ tranh” cấp trường.

Mỗi lớp có 3 bé tham gia với chủ đề môi trường. Khối mầm tô màu trên tranh a3, khối chồi và khố lá vẽ và tô màu trên giấy a3.

Sau thời gian thi nghiêm túc và giám khảo đã chọn ra được các giải như sau:

 

z3490949753746_071e8c672a71abc959389e21739ada01

Các cháu thực hiện bài thi 

z3490949758519_adf44120a2fc44236dceaec0cef153b3

Cô Nguyễn Thụy Đài Trang – Hiệu trưởng nhà trường phổ biến thể lệ hội thi cho các cháu.

z3490949763862_e9ca3ebd3f3294221215657d98f1c199

Cô Nguyễn Thụy Đài Trang – Hiệu trưởng nhà trường phổ biến thể lệ hội thi cho cô và trẻ