Hội giảng học tập kinh nghiệm về trường học tiên tiến hiện đại ngày 7/6/2022

Ngày 7/6/2022, trường mầm non Huỳnh Thị Mai tổ chức hội giảng học tập kinh nghiệm về trường học tiên tiến hiện đại cho các trường trong địa bàn thành phố Tân An về tham quan, dự giờ.

Qua buổi học tập, các trường đã hiểu thêm về chuyên môn và cách trang trí, thiết kế các phòng chức năng cơ bản đáp ứng các tiêu chí về tường học tiên tiến hiện đại.

 

z3490949760182_1ec5ff78d60397ab97e601870bdb5773

Cô Huỳnh Cẩm Tiên dạy tiết âm nhạc

z3490949768853_fb3b18a43f89d3b34c314736ec430572

Các cháu tham gia tiết học âm nhạc trên phòng âm nhạc

z3491147239712_1fc91313ee5c5b8402caee97457d0775

Các cháu vẽ tranh trong phòng nghệ thuật

z3491147245119_09697555b7d0925e9de7ab27d8ee8ac2 (1)z3491334016771_22972e5ec0959b7c5f373318fde1a6f5

Các cháu đọc truyện trong phòng thư viện và học toán trong phòng Montessori

z3491334583056_3fd892a068de420ddc4e6b9d0ef491cf

Các cháu vẽ và nặn trong phòng nghệ thuật