Học tập kinh nghiệm trường Thực hành sư phạm.

Ngày 8/5/2024, trường Mầm non Huỳnh Thị Mai cùng với các đơn vị trong thành phố Tân An tổ chức học tập kinh nghiệm tại trường Mầm non thực hành sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

Trong buổi học tập kinh nghiệm, các cô được dự giờ 2 hoạt động: hoạt động âm nhạc và Factrackid.

IMG_20240508_184030