Tâp huấn cổng thông tin điện tử mầm non ngày 27/04/2022

Ngày 27/04/2022, phòng giáo dục tổ chức buổi tập huấn cổng thông tin điện tử cho  giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

Qua buổi tập huấn giúp giáo viên biết các chức năng chính của cổng thông tin điện tử như:

  • Cách đăng nhập quản trị
  • Trang, chuyên mục, danh mục
  • Cách quản lí trang: trang hiển thị thông tin, tạo trang mới, thêm nội dung cho trang, sửa nội dung, xóa trang.
  • Phân loại bài đăng
  • Cách đăng bài: chèn ảnh, định dạng, chuyên mục lưu, thời gian đăng bài, xóa bài, chỉnh sửa bài đăng, chế độ đăng bài.
  • Tài liệu: phân loại tài liệu, quản lí danh mục tài liệu (tài liệu, văn bản, công văn)
  • Chỉnh sửa trang thông tin, giao diện trang chủ.
  • Cập nhật banner, home icon, slogan, menu.

z3377756715958_8b34bbd9c0a187b8b86687326de40467

Cô Huỳnh Cẩm Tiên và cô Trần Hồng Muốn tham gia buổi tập huấn

z3377756717546_4b05c2427fc4594e2816f5b2ac5dead7

Giáo viên tham gia buổi tập huấn