Trường Mầm non Huỳnh Thị Mai dạy và học thích ứng tình hình dịch Covid-19

Ngày 19/04/2022, trường mầm non Huỳnh Thị Mai được đài phát thanh và truyền hình Long An ghi hình về công tác dạy và học thích ứng tình hình dịch Covid-19.

https://youtu.be/qIk6UUkRFiU